Spårbarhet

Brewmaster

Bli leverantör till Brewmaster

Som spannmål- eller drav-leverantör till Brewmaster så bidrar du till en högkvalitativ produkt med ett grönt klimatavtryck.
Om du som växtodlare eller bryggare vill bli leverantör till Brewmaster, så välkomnar vi dig att anmäla ditt intresse nedan.
Vid frågor kontakta Daniel Nygren 079-100 10 79 eller Daniel@brewmaster.se

Provtagning av spannmål

Ett första provet om 1 kg skickas per post in till Brewmaster, där görs en analys. Om det första analysvärdet är inom våra specifikationer så kan huvudleveransen transporteras till Brewmaster. Vid ankomst till Brewmaster tas ett representativt prov från lastbilstransporten, en snabbanalys görs av kornet för att se så att inga skadedjur finns och att spannmålet är i ett gott skick. Efter godkänt leveransprov så tippas spannmålet i Brewmasters tippgrop och transporteras till en silo. En mer avancerad analys görs sedan utav provet som sedan ligger till grund för avräkningen.

Provtagning av spannmål

Steg 1 Ett varuprov skall tas som är representativt för hela lasset
Steg 2 Tag 4 skopor från olika ställen i spannmålslasset
Steg 3 Samla skoporna i en ren spann
Steg 4 Blanda väl i spannen
Steg 5 Väg 2 st påsar 1 kg vardera, en ska du spara själv och en ska du skicka till Brewmaster
Steg 6 Märk påsen med Odlare, sortnamn, skördeår och ev. fältnummer
Steg 7 Förvara torrt, svalt och rent till dess att du skickar in ditt prov till Brewmaster
Steg 8 Skicka till Brewmaster
Brewmaster Sweden AB
Järnvägsgatan 10
36542 Hovmantorp

Odlingskontrakt

 
Om du vill bli leverantör till Brewmaster så kan du ladda ner vårt odlingskontrakt genom att klicka här, fyll i och posta till Brewmaster Sweden AB
Järnvägsgatan 10, 36542 Hovmantorp
Eller så scannar du in dokumentet och mailar till Daniel@brewmaster.se

Spannmålskrav

Klicka här för att se vår avräkningsbilaga och inom vilka specifikationer som Brewmaster håller sig inom. Det är denna avräkning som ligger till grund för hur mycket leverantören får för sitt spannmål.

Allmänna villkor

Klicka här för att ladda ner våra allmänna inköpsvillkor..

FAQ – Vanliga frågor

Vilken typ av spannmål köper ni in?

Vi köper framför allt maltkorn som är EU-ekologiskt eller KRAV. Men vi är även intresserade utav andra spannmålsslag.

Ska jag som lantbrukare lagra spannmålet efter skörd eller kan jag skicka det direkt till er?

Ni lagrar spannmålet tills det är möjligt att mälta det.

Hur mycket betalar ni för maltkorn från Västra Götaland?

Vi följer marknaden så gott vi kan, alla spannmålsaffärer ska var goda både för er som säljare och oss som köpare.

Som kund till oss ska du alltid vara säker på att det finns full spårbarhet.