Forskning & utveckling

Brewmaster

Forskning & utveckling

På Brewmaster har vi som ambition att utmana och utveckla mältningsbranschen.
 Vår utveckling sker med hjälp av vår kompletta mikro-mältningsanläggning där vi kan förädla 200g till 8kg-satser. Dessutom har vi ett laboratorium där vi kan göra alla relevanta tester och analyser.
 
Med en tät kontakt med våra kunder och spannmålsleverantörer så tar vi fram nya recept på olika typer av malt och dextriner.
Vi experimenterar med olika sorters spannmål, allt från gamla kulturspannmål till de senaste förädlade spannmålssorterna för att hitta rätt recept till respektive spannmålssort. Sedan kan vi skala upp produktionen till satser på 1,1 ton.
 
Utöver malt till bryggning av öl så utvecklar vi dextrin för livsmedelsbranschen och foder till lantbrukssektorn.

Med en tät kontakt med våra kunder och spannmåls-leverantörer så tar vi fram nya recept på olika typer av malt och dextriner.