Hållbarhet

Brewmaster

Hållbarhet

Cirkulärt kretslopp är Brewmasters ledord när det gäller hållbarhet. För att vi ska producera malt med en seriös hållbarhetsstämpel måste vi ta hänsyn till många faktorer och aktörer.
Det som tas ur jorden i form av näring måste också återbördas till jorden i form av näring.
De restprodukter som blir över vid mältningsprocessen förädlas till djurfoder och bryggeriernas restprodukt tas tillbaka till Brewmaster där även det blir till djurfoder. Lantbrukaren utfodrar sedan sina djur med detta foder. Gödselt som djuren producerar går ut till jorden som näring och cirkeln sluts.
Att driva ett mälteri kräver en hel del energi, för att göra så lite avtryck på klimatet som möjligt använder sig Brewmaster av fjärrvärme. Den biomassa som sorteras bort på Brewmaster används som biobränsle på det lokala fjärrvärmeverket, även i denna process arbetar vi cirkulärt. I mältningsprocessen återanvänder vi värmen som de olika maskinerna och malten avger med hjälp av värmeväxlare.
I Brewmasters anläggning använder vi 100% miljöel och vår ambition är att alla våra transporter ska vara fossilfria så långt det är möjligt.

I Brewmasters anläggning använder vi 100% miljöel