Skåne - KLF

Brewmaster

KLF

KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening bildades 1931 och ägs av lantbrukare i Skåne och Blekinge. Varje år köper KLF in cirka 175 000 ton spannmål och oljeväxter från odlare i  Skåne och Blekinge. Spannmålet utgör dock den största delen i KLF:s verksamhet.
 
Cirka en tredjedel av spannmålen används till fodertillverkning, en tredjedel går på export och den sista tredjedelen säljs på den inhemska marknaden.
Genom KLF har vi möjlighet att mälta och sälja malt som har sitt ursprung från lantbruk i Skåne och Blekinge.

Fakta

Spannmål:  Korn
Certifiering:  KRAV
Geografi:  Knislinge, Skåne

Vi certifierade enligt KRAV och
EU-Ekologisk produktion.