Certifieringar

Brewmaster

Våra certifieringar

Brewmaster är KRAV-certifierade samt certifierade för EU-ekologisk produktion. KRAV ställer högre krav än EU:s

regler för ekologisk produktion. Detta gäller särskilt för djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-certfikat

Registrerade artiklar

Läs mer nedan
KRAV
EU-ekologisk